Likvidace a vyklízení pozůstalostí

Nabízíme služby kompletní likvidace pozůstalosti včetně případného odvozu věcí na sběrný dvůr nebo skládku a ekologické likvidace odpadu a následného úklidu.

Informace zde uvedené jsou pouze informačního charakteru.